[1]
J. L. Valadares, “Editorial”, Adm. Púb. e Gest. Social, vol. 12, nº 2, abr. 2020.