Soares, Sammy Fernandes, Pesq. EMBRAPA/EPAMIG Zona da Mata